van koert chiropractie logo
voor en na behandeling

Voor en na behandeling

Een opmerkelijk beeld hoe ik er voor en na de behandeling uitzag met Dr. Van Koert (na 16 sessies). Ik ben erg blij en dankbaar voor de behandeling die ik voor mijn onderrug heb gekregen. Wat ik voelde … Het begon rond de 2e week van april 2020 toen ik wat beklemming in mijn onderrug voelde. Aanvankelijk negeerde ik het omdat het misschien wat stijve spieren waren vanwege langdurig zitten. Helaas ontwikkelde de pijn zich snel tot ischias, daarna was mijn hele been en voet erg pijnlijk. Ik had moeite met slapen omdat ik geen comfortabele houding kon vinden, meestal viel ik in slaap als ik uitgeput raakte door de pijn die ik voelde.De pijn was scherp, schietend, brandend, voelt gekneusd, kloppend en voelt aan als een ruw stuk hout dat over het been wordt gewreven. 

Eerdere behandelingen … Kreeg een röntgenfoto en het toonde degeneratie in de schijf van L4 en L5. Ik kreeg een combinatie van paracetamol, diclofenac en tramadol voorgeschreven, helaas hielp het allemaal maar een beetje, behalve wanneer ik sliep. Ik heb ook andere chiropractoren geprobeerd, helaas verslechterde mijn toestand omdat de behandelingen pijn deden aan mijn heup, lies en billen. Deze lieten me ook naar voren buigen en naar links kantelen als ik stond. 

Behandeling met Dr. Van Koert … Kijkend naar mijn röntgenfoto, zei Dr. Van Koert dat ik een hernia heb tussen L4 en L5. Bij mijn eerste afspraak liet hij me mobiliteitstests doen en helaas heb ik ze allemaal niet gehaald. De zenuwrespons en het gevoel in mijn linkerbeen en voet waren ook niet goed. Hij zei dat het herstel 50/50 was, maar hij legde een plan op voor beide scenario’s (als het beter of slechter wordt) en legde me de risico’s en verwachtingen uit. Ik stemde toe en ging verder met de behandeling. 

Elke sessie begint met een bespreking van wat ik voelde, meestal noem ik (1) waar de pijn is (2) soort pijn / sensatie (3) verbeteringen / klachten sinds de laatste aanpassing. Daarna wordt de beoordeling van de wervelkolom uitgevoerd en vervolgens de aanpassing / correctie. Dr. Van Koert is bij alle afspraken erg vriendelijk en professioneel geweest. 

Resultaten … Op het moment van schrijven is ongeveer 90% van de symptomen verdwenen, ik voel me gezonder en gelukkiger. Ik kan nu lang en rechtop staan, sneller / verder lopen en beter slapen. Mijn vrouw, familie en vrienden hoeven zich geen zorgen meer te maken over mij. Ik kan niet wachten tot alle symptomen verdwenen zijn en volledig hersteld!

Before and after treatment

Sharing a remarkable picture of how I looked before and after treatment with Dr. Van Koert (after 16 sessions). I’m very happy and thankful for the treatment I received for my lower back. What I Was Feeling… It started around the 2nd week of April 2020 when I felt some tightness in my lower back, at first I ignored it as it might just be some stiff muscles due to prolonged sitting. Unfortunately, the pain quickly progressed to Sciatica next thing was my whole leg and foot was very painful. I had trouble sleeping since I couldn’t find a comfortable position, usually I’d fall asleep when I get exhausted feeling the pain. The pain was sharp, shooting, burning, feels bruised, throbbing and feels like a rough piece of wood being rubbed on the leg. 

Previous Treatments… Got an Xray and it showed degeneration in the disc of L4 and L5. I was prescribed a combination of paracetamol, diclofenac and tramadol, unfortunately, taking all of them only helped a little, apart from helping me sleep. Also, tried other chiropractors, unfortunately, my condition worsened as the treatments added pain to my hip, groin and butt. These also made me bend forward and tilt to the left when standing. 

Treatment with Dr. Van Koert… Looking at my Xrays, Dr. Van Koert mentioned that I have a herniated disc between L4 and L5. On my first appointment, he made me do mobility tests and unfortunately I failed them all. The nerve response and sensation in my left leg and foot was not good either. He mentioned that the recovery was 50/50, however, he laid out a plan for both scenarios (if either it gets better or worse) then explained to me the risks and expectations. I agreed and proceeded with the treatment. 

Each session starts with a discussion of what I was feeling, usually I mention (1) where the pain is (2) type of pain/sensation (3) improvements/complaints since last adjustment. Afterwards, the assessment of the spine is performed then the adjustment/correction. Dr. Van Koert has been very friendly and professional on all appointments. 

Results… As of writing around 90% of the symptoms are gone, I feel healthier and happier. I can now stand straight and for a longer period of time, walk faster/further and sleep better. My wife, family and friends no longer have to worry about me. Can’t wait until all of the symptoms are gone and fully recover!

Deel dit bericht: