van koert chiropractie logo
x-ray unit

Chiropractor met eigen röntgenunit

Ondanks regels in Nederland die chiropractoren verbieden röntgenfoto’s te maken in hun praktijk, heeft een vooraanstaande Nederlandse chiropractor een vergunning gekregen om röntgenfoto’s te maken in zijn privékliniek. Gertjan van Koert, een voormalig voorzitter van de Nederlandse Chiropractische Vereniging (NCA), kan nu röntgenfoto’s maken in zijn radiografiefaciliteit van ziekenhuiskwaliteit in zijn praktijk in Zoetermeer. Totdat de regelgeving er voor zorgde dat chiropractoren in Nederland geen röntgenfoto’s konden maken, bedienden velen hun eigen röntgenunits. Nadat de regelgeving was geïmplementeerd, werden chiropractors die röntgenfoto’s wilden blijven gebruiken als onderdeel van hun klinische praktijk onderworpen aan een strikt protocol dat nauwlettend toezicht vereiste, ontwikkeld in 2007 door NCA-lid dr. Evert Vermeer, een medisch radioloog en een huisarts. De implementatie van strengere Europese regelgeving voor ioniserende straling in februari 2018 vereiste nauwlettende monitoring van alle röntgenfaciliteiten door erkende stralingsdeskundigen en klinisch fysici, inclusief het meten van de blootstelling aan ioniserende straling en het naleven van strikte protocollen.

Voor het verkrijgen van zijn vergunning moest Gertjan van Koert aan de autoriteiten aantonen dat hij bekwaam was en zich aan alle voorschriften hield. Nadat hij een vergunning had gekregen, zei dr. Van Koert: Ik hoop en geloof dat dit als sjabloon zal dienen voor andere NCA-chiropractors die deze weg willen volgen, en op de lange termijn kan het ons alleen maar helpen om erkend te worden als professioneel zorgverlener. Chiropractoren die röntgenfaciliteiten in Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, exploiteren, moeten voldoen aan de voorschriften voor ioniserende straling 2017 en de voorschriften voor ioniserende straling (medische blootstelling) 2018, die rechtstreeks zijn voortgekomen uit de Europese normen Basisveiligheidsnormen Richtlijn 2013/59 / Euratom (BSSD). Er zijn meer dan 300 chiropractoren in Nederland. De NCA is de grootste nationale vereniging en is de WFC constituerende nationale vereniging. Het heeft ook een zetel in de Algemene Raad van de Europese Chiropractoren Unie, waar het wordt vertegenwoordigd door NCA-voorzitter dr. Gitte Tønner.

Bron: World Federation Chiropractic – Quarterly World Report – October 2020

Deel dit bericht: